Organizarea pe regiuni a Partidului „Totul pentru Țară” (Mișcarea Legionară) în 1937-1938

În octombrie 1935, Partidul „Totul pentru Țară” al Mișcării Legionare a fost structurat în 13 regiuni. La începutul anului 1937, sefii de regiuni au fost schimbați și organizațiile locale au fost supuse unor verificări temeinice. Prin circulara 74/1937 a Căpitanului Corneliu Zelea Codreanu, regiunile au fost clasificate în funcție de perfomanță, fiind indicate inclusiv cele mai puternice și cele mai slabe organizații județene din componența acestora.

Licenţă: Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. În cazul folosirii, harta trebuie atribuită Historymaps.ro.

click pentru a mări harta

Referințe:

  • Arhiva C.N.S.A.S., dos. 110237, vol. 11 (Corneliu Zelea Codreanu), f. 57 (vezi mai jos).

  • Arhiva C.N.S.A.S., dos. 110237, vol. 4 (Corneliu Zelea Codreanu), f. 153-154.
  • Ilarion Țiu, Mișcarea Legionară după Corneliu Codreanu. Vol. 1: Dictatura Regală (februarie 1938-septembrie 1940), Editura Vremea, București, 2007, Anexa 2.
  • Corneliu Ciucanu, Dreapta românească interbelică. Politică și ideologie, Editura Tipo Moldova, Iași, 2009, pp. 125, 130.
  • Corneliu Zelea Codreanu, Circulări și Manifeste 1927-1938, Editura Blassco, București, 2010, pp. 153-156.
  • La moartea lui Vasile Iașinschi, Comandant Legionar, Președintele Consiliului Legiunii, Artes gráficas Benzal, Madrid, 1978, p. 21.
  • Șerban Milcoveanu, Pentru ce a fost asasinat Corneliu Zelea Codreanu? 30 noiembrie 1938, Asociația foștilor președinți ai Studențimii și Liga pentru apărarea Adevărului istoric, București, 2007, p. 176.
Share
Posted in Hărți, Hărţi istorice generale and tagged , , , , , , , .