Ariile subdialectale și graiurile limbii române

Licenţă: Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0. În cazul folosirii, hărţile trebuie atribuite historymaps.ro.   Download: Imagine PNG   Referințe: Vasile Ursan, Despre configuraţia dialectală a dacoromânei actuale, în Transilvania/serie nouă, anul XXXVII (CXIII), nr. 1/2008 si nr. 5/2008, link Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie română, editura Scrisul Românesc, Craiova, 1984

Share